O poskytnutí přípěvku rozhodla rada města. "Na návrh primátora Víta Mandíka radní rozhodli, že každému vlastníku zaplavené bytové jednotky poskytnou příspěvek ve výši 20 000 korun na obnovu. Peníze lidé dostanou podle svého rozhodnutí buď v hotovosti, nebo na účet," uvedl Rouč.

Ve městě bylo vyplaveno celkem 155 bytových jednotek, z toho 78 v obvodu Střekov. V obvodě Neštěmice to bylo 47 bytů a v centrálním obvodě 30. "Lidé, kteří byli povodní postiženi, budou o finanční pomoci informováni městem písemně. V dopise budou pokyny potřebné k podání žádosti," dodal Rouč. Nárok na tuto pomoc mají pouze fyzické osoby, zároveň nesmějí městu nic dlužit.

Peníze město poskytne z toho, co se mu podařilo ušetřit v roce 2012. Ústí nad Labem hospodařilo v roce 2012 s přebytkem zhruba 148 milionů korun. Město už část z těchto prostředků rozdělilo, koncem června z nich zbývalo necelých 66 milionů korun.

Vedení města si je vědomo, že lidé mají možnost po povodních čerpat na obnovu domácností příspěvky například z dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj. "Čerpání financí z těchto zdrojů je administrativně a časově velmi náročné. Považovali jsme proto za potřebné zajistit pokud možno jednoduchou formou finanční pomoc lidem, které ničivá povodeň zasáhla," uvedl primátor Vít Mandík.

Město Ústí nad Labem vyčíslilo škody na svém majetku po povodních na téměř 183 milionů korun. V celém Ústeckém kraji škody dohromady přesáhly 3,5 miliardy, z toho více než 2,4 miliardy představují škody ve městech a obcích. Nejpostiženější bylo Litoměřicko.