Žádosti mohli žadatelé podat celkem dvě na daný kalendářní rok, minimální výše jednotlivé poskytnuté dotace činí dvacet tisíc, maximální padesát tisíc korun. Město obdrželo celkem 64 žádostí, z toho žadatelé stáhli desítku žádostí.

Dotaci získaly například Basta cheerleaders, Bicykl Team Ústí nad Labem, Česká streetballová federace a další.