Program by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období. Jeho vyhlášení je v souladu s Kulturní koncepcí města Ústí nad Labem na roky 2021 až 2030.

Žádosti bude možné podávat v období od 11. do 15. července 2022. Předpokládaný finanční objem programu činí 7,9 milionu, přičemž na mimořádné akce je určeno 2,5 milionu, na celoroční činnost 5,4 milionu korun.