Studenti, pedagogové, ale i běžní milovníci filozofie se mohou ve středu 30. září přijít rozloučit se zesnulým Alešem Havlíčkem, předním českým filozofem a děkanem Filozofické fakulty (FF) ústecké univerzity.

Setkání k uctění jeho památky začíná od 17.00 hodin v místnosti A 313 FF UJEP.

Velká osobnost

„Během setkání budeme číst krátké úryvky z textů Aleše Havlíčka, případně také z textů o něm. Hlásí se mi kolegové z katedry a konečný seznam tak vznikne asi až na místě. Pro důstojné a plynulé proběhnutí setkání bude každý řečník či čtenář jmenovitě vyzván. Zazní také krátká řeč vedoucí katedry politologie a filozofie. Já osobně přečtu kus nekrologu Filipa Karfíka či řeč profesora Ladislava Hejdánka, pokud do té doby nějakou pošle," řekla členka Katedry politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP Barbora Řebíková.

Pro studenty byl Havlíček velkou osobností. „Nebyl jen filozofem, ale i kvalitním učitelem. Uměl o filozofii přednášet opravdu s noblesou. Určitě se s ním dnes přijdu také rozloučit," řekl student Tomáš Veselý.

„Pro univerzitu je to velká ztráta. Pan Havlíček byl osobností, která přesahovala nejen region, ale i republiku. Navíc svými nároky na studenty zvyšoval úroveň naší fakulty," sdělila studentka Barbora Jeníčková.

Aleš Havlíček Narodil se v Třebíči. Studoval ČVUT v Praze, ale na podnět Státní bezpečnosti byl kvůli účasti na bytových seminářích vedených Ladislavem Hejdánkem vyloučen. Filozofii se tak mohl otevřeně věnovat až po revoluci . Od roku 1991 vedl nakladatelství Oikúmené, v roce 1997 založil Českou platónskou společnost. Přednášel na univerzitách ve Frankfurtu, Barceloně nebo Madridu a na konferencích ve Würzburku, Athénách či Nikosii. Odborně se specializoval na antickou, moderní a politickou filozofii. Zemřel náhle letos 22. července ve věku 59 let.