„Zasloužil se o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin,“ přibližuje Lemkina Šimon Krbec, ředitel Centra studií genocid Terezín, které vlak po Česku vypravilo. Na střekovském nádraží bude vlak do středy 31. května včetně, otevřený je denně od 11 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Kromě působivých filmů o Lemkinovi je ve vlaku také výstava fotek nazvaná S.O.S. Terezín o současném havarijním stavu objektů hlavní terezínské pevnosti, která během druhé světové války sloužila jako ghetto a tranzitní tábor pro evropské Židy. Vlak Lemkin navazuje na úspěšný vlak Lustig, který stavěl v letech 2012-16 na pětatřiceti nádražích v České republice včetně Ústí nad Labem, ale i v Polsku a na Slovensku. Tento historický vlak připomínal památku obětí holocaustu, divadelníci v něm hráli Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou Arnošta Lustiga.

Proč Lemkin, proč teď

Rafael Lemkin byl polský právník židovského původu, autor právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavní iniciátor Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy. Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnost.
Zdroj: Centrum studií genocid Terezín