Linku na zpracování použitých nikl-kadmiových akumulátorů chce v areálu Setuzy vybudovat společnost Nimetal Ústí nad Labem. To se příliš nelíbí místním politikům a ani lidem v sousedství výrobní haly. Svou rozladěnost nakonec vyjádřilo i městské vedení. Na záměr bude muset být zpracována velká EIA, která posoudí vliv provozu na životní prostředí. Záměr už je zveřejněn i na portálu Cenia, tedy v Informačním systému EIA.

Podle dokumentace, kterou za společnost zpracoval manažer projektu Pavel Schmidt, má technologická linka v podstatě jen současný provoz doplnit. Maximální kapacitní množství zpracovávaných akumulátorů by neměl přesáhnout dva tisíce tun zpracovávaných malých i průmyslových baterií ročně.

„Není předpoklad potenciálního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí (půda, voda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra, ekosystémy). Z hlediska předpokládaných přímých vlivů provozu na veřejné zdraví (znečištění ovzduší, hluk) lze posuzovaný záměr hodnotit jako nevýznamný,“ píše s tím, že společnost prakticky totožnou technologickou linku provozuje již od roku 2006 v Technology Parku Nimetal v obci Lichoceves nedaleko Prahy.

Chodec sražený v ústecké ulici Sociální Péče bojuje stále o život. Do roku 2024 by zde měl být přestavěn přechod u nemocnice, přibydou semafory
Chodec sražený v ulici Sociální péče bojuje o život. Na řešení dopravy se čeká

Argumenty firmy má podpořit například hluková studie, kterou zpracovala specialistka z odborné firmy Iva Vrátná. „Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk emitovaný provozem nepřekročí s výraznou rezervou hygienické limity,“ uvedla v posudku.

Pozemky, někdejší Sekos, nebo hlouběji do minulosti Strojobal, na kterých chce firma Nimetal linku umístit, jsou v jejím vlastnictví. Ze západní a severní strany navazují na areál Setuza, ovšem z jižní a východní strany stojí přes silnici obytné domy ulic Purkyňova a Myslbekova. Právě s tím mají problém i ústečtí radní, a proto vyslovili svůj nesouhlas se záměrem. Podle mluvčí města Romany Macové se jim totiž nelíbí, že firma chce využít technologii, která prý byla ověřena pouze v laboratorních a poloprovozních zkouškách, a proto nelze vyloučit špatný vliv na zdraví obyvatel.

„Vzhledem k faktu, že kadmium je toxický kov a akutní otravy kadmiem jsou velmi vážné, umístění technologické linky v bezprostřední blízkosti obytné zástavby se jeví jako velice nevhodné. V předloženém oznámení zcela chybí popis vlivu na zdraví obyvatel v případě havárie včetně popisu případného rozsahu zasažení okolí,“ tlumočila názor městského vedení.

Ústecká obchodní centra už se připravila na předvánoční shon. Ústečané ale zatím příliš nadšením nehýří. Drtí je starosti a drahota.
Advent je v plném proudu. Náladu ale kazí nakupujícím drahota a obavy

Přitom třeba odbor územního plánování nemá problém se změnou užívání parcel, na kterých by měl nový provoz s linkou vyrůst. Dle platného územního plánu města se totiž jinak nachází na stabilizované ploše, jejíž způsob využití má být na plochy občanského vybavení a veřejnou infrastrukturu.

„Záměr není v rozporu s územním plánem Ústí nad Labem. Naplňuje požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný,“ napsala v odůvodnění stanoviska mimo jiné úřednice Martina Petláková z odboru územního plánování s tím, že stavba linky z hlediska územního plánování nijak neodporuje zákonu.

Střekované o ničem nevědí

Místní lidé se většinou teprve o záměru dozvídají. „Linka na kadmium? To zní pěkně toxicky. Že to chtěli spustit už v březnu příští rok? Zbláznili se? Co kdyby se s námi nejdřív sešli a aspoň nám to ukázali? Jako kdyby nám nestačil smrad, který zdejší fabrika čas od času produkuje, ještě nás chtějí otrávit,“ zlobila se například Střekovanka Hana, která se Purkyňovou ulici procházela se psem.

Zamýšlená linka by se nacházela zhruba půl kilometru od hranic evropsky významné lokality, tedy CHKO České středohoří. I to byl další z důvodů, proč krajský odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl o jejím dalším prověřování z hlediska životního prostředí. „Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení,“ dodala v příslušném úředním oznámení pracovnice odboru Petra Kalousová.