Na informaci o znečištění upozornil lékař a aktivista Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Jelikož za vznik přízemního ozónu mimo jiné mohou oxidy dusíku s ultrafialovým zářením a těkavými organickými látkami, snažilo se Centrum kromě sledování ozónu zmapovat míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) na čtrnácti místech v Ústí. „Aktuální vědecké poznatky totiž ukazují, že znečištění ovzduší NO2 může představovat riziko pro lidské zdraví i v hodnotách, které splňují platné limity,“ varoval Šuta.

Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu stanovovat limity znečištění ovzduší nemůže. „V případě vyhlášení smogové situace například informujeme občany, školská zařízení a další o doporučených opatřeních,“ sdělil ústy svého tiskového referenta Karla Rouče.

Lidé čekající na autobusové zastávce. Ilustrační foto.
Autobusem z Ústí do Prahy se cestující nedostanou. Jediný přímý spoj zrušili

Odbor přitom podle vyjádření náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) doposud nepřipravil vůbec žádné projekty na zlepšení nebo alespoň zmapování situace. „Vedení města to velmi znepokojilo a až teprve teď jsme žádosti o dotace s nimi začali připravovat. Například na revitalizaci alejí, novou výsadbu a další. Zeleň kvalitu ovzduší významně ovlivňuje,“ zamýšlel se.

Křížení ulic Holečkova a Všebořická

Nejvyšší hodnoty NO2 zaznamenalo Centrum pro životní prostředí a zdraví u křížení ulic Holečkova a Všebořická, kde průměrná koncentrace činila 43,3 mikrogramu na metr krychlový. Dále na pomezí ulic Hrnčířská a Předmostí s hodnotou 42,5 a na ulici Sociální péče u sanatoria Bukov 41,4. Naopak nejnižší koncentrace naměřili v Božtěšické ulici. Činila 20,7 mikrogramu. Limitní hodnotu představuje 40 mikrogramů na metr krychlový vzduchu.

Jak vysvětlil předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR Radim Šrám, který s Centrem spolupracuje, vědci ve Španělsku prokázali, že NO2 ovlivňuje vývoj psychických funkcí a chování lidského plodu během těhotenství už při třiceti miligramech na metr krychlový. Pozorovali změny chování dětí v 15 měsících věku.

„Ve čtyřech až pěti letech zjistili změny pozornosti. Ve vyšším věku dětí NO2 snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna také prokázala při koncentracích NO2 nad čtyřicet mikrogramů častější výskyt Alzheimerovy choroby,“ uvedl.

Klíště.
Originální suvenýr z Ústí či zajímavý dárek? Třeba karta na klíšťata

Riziko představuje hlavně pro starší, děti a lidi, kteří trpí dýchacími poruchami, například astmatiky. Už po několika hodinách začne dráždit dýchací cesty, způsobí dýchací potíže a poškozuje plíce.

Postiženého může potrápit dušnost, kašel, tlak za hrudní kostí, únava, nespavost, překrvení nosní sliznice, podrážděné oči, bolesti hlavy. Mimo to vadí zvířatům, poškozuje listy stromů a rostlin.

Kinematograf bratří Čadíků
Ústí si bude užívat promítání bratří Čadíků opět na Lidickém náměstí

Přízemní ozón je typicky letní škodlivina. V atmosféře nemá žádný významný emisní zdroj. Patří mezi druhotné látky, které vznikají při komplikovaných fotochemických reakcích. Napomáhá tomu řada škodlivin jako právě oxidy dusíku či těkavé organické látky. Také vlhkost, nadmořská výška i sluneční záření během výskytu děr v ozónové vrstvě. Tu ničí průmysl i doprava, spalování, či některá ředidla a barvy.

„Jediné, co můžeme udělat, je snížit produkci škodlivin, což není jednoduché,“ dodala vedoucí oddělení čistoty ovzduší Helena Plachá z ústecké pobočky hydrometeorologického ústavu na Kočkově.