Podmínkou je zápočet této zálohy na náhradu nákladů řízení, které budou po skončení sporu náležet advokátovi.

Odměňování právního zástupce žalovaného je upraveno smlouvou o poskytování právních služeb z 19. prosince 2012. Spor se týkal nedoplatků za stavbu Mariánského mostu.