„Velice děkuji všem, kdo si přišel vzpomenout na mého dědečka. On sám byl skromný člověk a tuto pamětní desku by si ani nepřál," řekla během krátkého proslovu jeho vnučka Irena Laurichová.
Ředitel ústeckého muzea Miroslav Král předtím krátce popsal Zajíčkův život. „V roce 1990 byl plně soudně rehabilitován a Ústí mu v roce 1993 udělilo čestné občanství in memoriam."

Na odbojáře Františka Zajíčka, nespravedlivě popraveného v roce 1954, vzpomínaly  osobnosti veřejného života v Ústí i jeho vnučka Irena Laurichová.