Výběrové řízení vyhrála společnost Fagus s nabídkovou cenou lehce překračující 2,223 milionu korun bez bez DPH. Uchazeči o zakázku byli celkem tři, nejvyšší nabídka přesáhla 2,74 milionu korun, opět bez DPH. Nabídková cena přitom nesměla přesáhnout 2,8 milionu bez DPH, cena byla stanovena takzvaným předběžným rozpočtem.

Zakázka se skládá z dodávky dvou modulových kontejnerů o rozměru 7 krát 3 metry a dalších dvou o rozměru 7 krát 2,5 metru pro chov primátů a menších kočkovitých šelem. Složení kontejnerů pomocí jeřábu a vybudování základové desky není předmětem a zůstane zcela v režii města. Požadovaný termín dodání modulů je do tří měsíců od podpisu smlouvy.