Celkové výdaje přesáhnou 2,15 miliardy, příjmy 1,82 miliardy korun. Dotace pro městské obvody činí zhruba 146 milionů korun, splátky úvěrů 102 milionů. Vedení města předpokládá i možnosti úvěrování investic v příštím roce, a to ve výši zhruba 100 milionů korun. Do financování rozpočtu jsou zapojené úspory z loňského roku, skladbu ovlivnilo i vládní usnesení o přerozdělování daňových příjmů, které do městské kasy přidalo dalších 15 milionů korun. „Ačkoliv rozpočet vypadá velmi optimisticky, přistupovali jsme k němu s ohledem na situaci velmi obezřetně,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Outlá (PRO! Ústí), která jej předkládala.

Návrh rozpočtu převzala po své předchůdkyni ve funkci Věře Nechybové (UFO), která odešla po rozpadu koalice před měsícem. „My už jsme návrh rozpočtu měli připravený i se zapojením přebytku hospodaření. Při mém odchodu zůstal přebytek 160 milionů korun. Jsem ráda, že moji nástupci ponechali investice do silnic, škol. Co mne ale mrzí, že do výhledu na příští rok promítli úvěr a vsunuli ho do usnesení zastupitelstva, to by mělo být projednáno zvlášť a na konkrétní věci,“ poznamenala Nechybová.

Jak uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), mezi nejdůležitější investice letošního roku patří opravy silnic. Například 31 milionů bude stát rekonstrukce Výstupní v Krásném Březně, ulice Na Spálence celkem okolo 25 milionů korun. U ZŠ Nová na Střekově vznikne nové místo pro přecházení za čtyři miliony. „Další důležitou investicí je rekonstrukce bazénu pro nejmenší děti v městských jeslích za 12,5 milionu korun, v krásnobřezenské Vojanově ulici přestavíme dům na obvodní oddělení policie, dokončíme varovný informační systém obyvatel za 22 milionů korun,“ vyjmenoval Tošovský.

Dotace pro městské obvody zůstala stejná jako v minulém roce. Jak uvedla starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová (ANO), je s ní vcelku spokojená. „Magistrát s námi výši dotací konzultoval. Samozřejmě, mohla by být větší, ale s ohledem na situaci jsme domluveni, že pokud budou nějaké peníze navíc, budeme moci operativně požádat o prostředky na dofinancování,“ vysvětlila.

Větší diskusi během projednávání rozpočtu rozpoutal dotaz o vodíkových autobusech a jejich efektivitě či cenách, který položil exstarosta Střekova Petr Vinš v souvislosti s penězi pro ústecký dopravní podnik. „Vodíkové busy jsou o milion korun dražší, vodíkové motory neefektivní a kvůli tomu se stanou v budoucnosti vysokou finanční zátěží pro město,“ uvedl s tím, že čerpal informace na odborném webu, který se touto problematikou zabývá.

Rozprava pokračovala přibližně dvacet minut. Nakonec musel primátor Petr Nedvědický (ANO) i předseda klubu KSČM Pavel Vodseďálek upozornit diskutující, aby se vrátili k jádru projednávaného bodu. „Prosím vás, projednáváme rozpočet města na letošní rok, nikoli investice do vodíkové infrastruktury,“ řekl důrazně Vodseďálek.

Opoziční hnutí Vaše Ústí ústy své zastupitelky a zároveň neštěmické starostky Yvety Tomkové vidí rozpočet jako připravený v rámci možností. „Musíme si uvědomit, v jaké době žijeme, jak velké dopady na příjem měst a obcí pandemie má. Reflektuje propady daňových příjmů měst a obcí,“ dodala s tím, že město udrží provoz, služby a v omezeném režimu i investice.

Rozpočet města Ústí n. L. na rok 2021
Příjmy: 1,828 miliardy Kč.
Výdaje: 2,153 miliardy Kč.
Splátky úvěrů: 102 milionů Kč.
Městské obvody: 146,417 milionu Kč.
Úvěrový výhled na rok 2022: 100 milionů Kč.

Investice
Rekonstrukce silnic: Výstupní za 31 milionů, Mezní od Elby zahájení za 10 milionů, panelová silnice v Habrovicích za 5,5 milionu, Novoveská za 3,8 milionu na letošek s dokumentací a zahájením I. etapy, ulice Školní a Návětrná a Vojnovičova za 9,13 milionu, ulice U městských domů za 2 miliony, ulice Na Spálence za 25 milionů.
Participativní rozpočet: 3 miliony.
Bazén pro nejmenší v jeslích: 12,5 milionu.
Místo pro přecházení: Nová ulice za 4 miliony.
Přestavba jeslí v Kamenné ulici: 10 milionů.
Přestavba domu ve Vojanově ulici na obvodní oddělení PČR za 10 milionů, rekonstrukce U Plavecké haly 17 milionů.
Varovný informační systém obyvatel - dokončení 22 milionů s dotací 70 procent.
Modernizace učeben v ZŠ Rabasova a ZŠ Pod Vodojemem s 90 procentní dotací, spolufinancování 2 miliony korun a další.