Doprava na dálnici bude omezena na kilometru 82,8 až 92,2 mezi tunely Libouchec a Panenská. Objízdná trasa do Petrovic od mimoúrovňové křižovatky Knínice bude vedena po silnici I/13 a II/528 přes Libouchec a Tisou dále do Petrovic.

(tp)