Uplatnit je mohou prostřednictvím formuláře Podnět do nového územního plánu, který pro veřejnost připravilo oddělení územního plánování.

Sběr podnětů bude probíhat až do zahájení projednání návrhu Zadání nového územního plánu, pravděpodobně v roce 2017.