Vedení města se chystá peticí zabývat. Od chvíle, kdy odbor územního plánování zveřejnil všechny podklady k zadání územního plánu, ale říká, že jediným podkladem pro nový územní plán je závěr studie, takzvaná problémová mapa.

Návrhy silnic a tunelů prý nejsou návrhem stavby nového městského obchvatu a v územním plánu se neobjeví. Jako oficiální podklady je ovšem nemůže jen tak smést ze stolu. Musí řádně zdůvodnit, proč je do územního plánu nepoužije, jelikož si město jejich zpracování v minulosti objednalo.

Autoři petice mají obavy, že by nové silnice zničily poslední zbytky přírody v Ústí, klidové i obytné zóny. Doposud klidné a dobře udržované čtvrti města se prý změní v centra levného bydlení. Navrhované silnice považují za součást megalomanského projektu, mají je za naprosto zbytečné a v rozporu s aktuálními trendy řešení dopravy ve velkých městech. „Způsobí ztrátu kvality života, přispějí k dalšímu vysídlování Ústí nad Labem a znehodnotí majetek. Žádáme vedení města, aby místo znehodnocování bydlení a krajiny budováním zcela nevhodné silniční sítě raději přikročilo k opravám stávajících komunikací pro chodce, cyklisty i motoristy,“ napsal v textu autor petice Jaroslav Kříž.

Miladatlon 2021, terénní triatlon a kvadriatlon
Sportovci si dali do těla u jezera Milada. Čekalo je plavání, jízda na kole, běh

Zastupitelka pověřená přípravou územního plánu Eva Fialová, která je zároveň poslankyní za Ústecký kraj, vysvětlila, že v podkladech pro zadání je pouze problémová mapa míst se složitou dopravní situací, žádné návrhy obchvatu prý návrh zadání neobsahuje. Samotný návrh řešení dopravní sítě bude až v návrhu nového územního plánu. „Petice sice nemá úplně všechny náležitosti, ale budeme ji předkládat do zastupitelstva k projednání. Prozatím ale nemohu říci, kdy bude hotové zadání návrhu územního plánu, to by bylo předčasné. V každém případě se nyní budeme ve vší vážnosti zaobírat všemi podanými námitkami, které musíme vypořádat. Zvažujeme také nové projednání návrhu zadání územního plánu,“ uvedla.

Proti městskému okruhu v této podobě se zvedl silnější odpor už na jaře. Především okolo Střížovického vrchu by silnice zasáhla nejen do nového dětského hřiště, ale vedla by i přes prudký zalesněný svah hned vedle zahrad, vilek a rodinných domků a stála stovky milionů korun. Své o tom ví Jiří Masorsič, který tu vlastní rodinný dům a proti návrhu podal nesouhlasnou připomínku. „Od podání připomínek nás nikdo nekontaktoval, bylo okolo ticho. Půjdu i na veřejné projednání. Ta silnice by zničila kompletně všechno, co jsem celý život budoval,“ dodal.

Co petice odmítá:
Propojení ulice U Stadionu a Sociální péče přes zahrádkářskou kolonii (okolo vrchu Holoměř), silnice spojující ulice U Stadionu a Lesní cesta, okolo Střížovického vrchu, prodloužení ulice V Zahrádkách směrem do centra přes Konvalinkový vrch, alternativní napojení silnice okolo Střížovického vrchu, propojení ulic Masarykova a Klíšská přes Mánesovy sady.