Umístění parkovacího domu se předpokládá v technické části areálu mezi pavilony F (prádelna) a O (Ortorika a protetika) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Zahájení výstavby se bude odvíjet od výsledku probíhajícího zjišťovacího řízení a následné veřejné zakázky, dokončení předpokládáme přibližně do konce roku 2023, tedy v souladu s plánovaným termínem zprovoznění aktuálně probíhající výstavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními, včetně umístění kardiochirurgie,“ uvedl MUDr. Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„V současné době probíhá v areálu ústecké nemocnice výstavba dvou významných budov, Fakulty zdravotnických studií UJEP a zcela nového pavilonu. Dojde tedy k dalšímu zatížení areálu osobní dopravou a související potřebou parkování. Parkovací dům by měl sloužit především k parkování zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., čímž by došlo k většímu uvolnění areálu pro veřejnost,“ doplnil záměr výstavby parkovacího domu Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Předpokládané náklady na projekt činní přibližně 250 až 300 milionů korun včetně DPH. Realizace se předpokládá formou tzv. PPP projektu, kdy soukromý investor stavbu financuje, postaví a po dobu platnosti kontraktu i udržuje. Úhradu vynaložených nákladů by pak pokryl zejména výběr parkovného.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.