O podobě roky odkládané stavby na Mírovém náměstí je jasno. Investor stomilionové multifunkční budovy zveřejnil její vizualizaci. Zároveň prověřuje, jak na tom staveniště po deseti letech odkladů technicky je, a připravuje ho na další práce.

S výstavbou se začne příští rok na jaře, hned jak to počasí dovolí. Palác Čtyřka, jak byl dům předběžně pojmenován, by měl být na světě za přibližně 18 měsíců. „Dosavadní výsledky kontroly nenaznačují nějaké zásadnější problémy,“ sdělil předseda představenstva Radek Neymon ze společnosti UDES, vlastníka Bloku 004.

Společnost už dokonce vyjednává s budoucími nájemci. „Zájem projevil například významný bankovní dům, řetězec restaurací Potrefená husa, ale také drobnější nájemci. Připravujeme smlouvy o smlouvách budoucích nájemních,“ pokračoval Neymon.

Informaci o přípravě stavebních prací kvituje vedení města s povděkem. „Měli jsme obavy, aby to nebyly jen plané sliby. Kvůli třiceti metrům čtverečním se stavba v podstatě zhroutila na deset let. Udivuje mě, že nikdo neměl vůli s tím něco udělat,“ řekla ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).

Měla tím na mysli malý kousek městské parcely, kde projekt počítá s bezbariérovou rampou a s přesahy podloubí do veřejného prostoru, které původní projekt obsahoval. Město prodalo parcelu investorovi, který naopak vyšel vstříc námitkám magistrátu k vzhledu projektu.

Opozice ovšem příliš nejásá. Například architekt Jan Hrouda (PRO! Ústí) vnímá Blok 004 jako velmi sledované místo na hlavním ústeckém náměstí. Jakýkoli dům zde bude vždy významně ovlivňovat veřejný prostor.

„Proto by mělo být snahou města, aby zde vznikla pokud možno špičková architektura. Stávající investor představil několik velmi rozdílných návrhů, z nichž ani jeden nevykročil z průměrnosti. Prodejem pozemků Ústí bohužel ztratilo možnost budoucí výstavbu významněji ovlivnit,“ zmínil architekt Hrouda.

Neymon ale vysvětlil, že projekt odkoupila Kingston Kapital, člen skupiny Kingston Advisory Group, před zhruba dvěma lety od původního investora.

„Bez vstřícného kroku města, které nám parcelu prodalo, by nebylo možné ve stavbě pokračovat. Stejně jako bychom nemohli stavět, kdyby z projektu nezmizely přesahy do veřejného prostoru,“ dodal Neymon.