Na programu je 27. března od 9 do 11 hodin a od 15 do 18 hodin vyhlášení velikonoční soutěže, velikonoční jarmark s možností nákupu domácích výrobků, ukázky dobových řemesel, tvůrčí dílničky z celého Ústecka a na dopoledne kulturní program, věnovaný Velikonočním slavnostem, jež tradičně patří k nejdůležitějším svátkům v evropsko-křesťanské tradici.