Jak říká vedoucí následné péče WHITE LIGHT I Bronislava Marko, se závislostí na drogách se léčí mladiství, ale i lidé seniorského věku.

„Máme dva druhy klientů. Jedni k nám nastupují jako aktivní uživatelé návykových látek nebo závislí na hazardních hrách a naši adiktologové a sociální pracovníci jim poskytují ambulantní léčbu, tedy pomoc z oblasti zdravotní i sociální,“ vysvětluje Marko.

Druhou skupinu pak tvoří lidé, kteří potřebují tzv. doléčování. „Jde o následnou péči pro klienty, kteří se svojí závislostí už v minulosti pracovali, například se léčili v psychiatrické nemocnici nebo v terapeutické komunitě. Doléčování u nás trvá šest měsíců až rok. Může probíhat ambulantní formou, ale k dispozici máme i byt, který mohou klienti využívat,“ doplňuje Marko.

Ilustrační foto.
Drogy plavou v odpadní vodě, do kohoutku se nedostanou

Podle odborníka na sociálně patologické jevy Jiřího Škody z ústecké univerzity souvisí vysoká spotřeba drog v krajském městě i v celém kraji se sociokulturním statutem regionu.

„Obyvatelstvo zde ve většině případů není původní, jde o dosídlence po druhé světové válce. Chybí kořeny, chybí tradice, chybí sounáležitost jedince se společností. V důsledku toho je v regionu vysoká sociální exkluze, tedy vyčlenění, či ohrožení sociální exkluzí, které vede obyvatele těchto lokalit k hledání alternativních podnětů, což jsou často právě drogy, různé alternativní subkulty, často se sociálně patologickým podtextem včetně hráčství,“ vysvětluje Škoda.

V Zeměchách na Lounsku byla odhalena varna drog
FOTO: Policie našla varnu drog v Zeměchách. Pomáhali i hasiči z Teplic

Věk uživatelů drog navíc neustále klesá, což je podle Škody obecným trendem postmoderní doby. „Dříve se tento typ mládeže označoval jako mládež bezprizorní. V přeneseném významu tedy mládež bez vnitřní invence, bez jasných životních cílů, bez respektovaných pravidel a autorit,“ zmiňuje Škoda s tím, že významnou roli sehrává také snadnější dostupnost psychoaktivních látek.

„Také touha experimentovat a prostřednictvím psychoaktivních látek unikat od neutěšené reality se na snižujícím se věku uživatelů drog výrazně podílí,“ uzavírá Jiří Škoda.

Zadržení zdrogovaného řidiče na konci honičky ulicemi Teplic.
VIDEO: Policie honila zdrogovaného řidiče, nakonec naboural