Silnice I/62 je v Ústí nad Labem součástí páteřní sítě komunikací, když slouží pro provoz vozidel ve směru od Prahy a Lovosic (silnice I/30), z dálnice D8 (silnice II/613 – Žižkova ulice) a též pro místní dopravu mezi Ústím a Děčínem. Také je řidiči využívána pro příjezd ze čtvrtí Neštěmice a Krásné Březno. „Stávající křižovatka je neúplná a neumožňuje pohyby do všech potřebných směrů. Není možné odbočit ze silnice I/62 ve směru z centra Ústí nad Labem do Podmokelské ulice do Krásného Března. Není možné ani odbočit do ulice Karolíny Světlé, a to ani ze silnice I/62 od centra Ústí nad Labem, ani z Podmokelské ulice z Krásného Března a také výjezd z ulice Karolíny Světlé je možný pouze do Podmokelské ulice směrem do Krásného Března,“ vysvětlila Zikešová.

Prvky moderních sanitek předvádí a vysvětluje mluvčí a aktivní záchranář Prokop Voleník. Ústecka záchranná služba dostala moderních sanitek celkem 14, za více než 53,4 milionu korun.
OBRAZEM: Podívejte se, tyhle nové supermoderní sanitky nás budou zachraňovat

Plány na přestavbu myslí i na chodce a cyklisty. „Těleso okružní křižovatky je celé navrženo v násypu z důvodu vybudování podchodu pro pěší, který bude zajišťovat mimoúrovňové převedení chodců a cyklistů pod silnicí I/62. Podél jižní strany okružní křižovatky je násypové těleso opřeno do gabionové zdi, která je propojena s křídlem mostního objektu. Pod gabionovu zdí je navrženo chodníkové propojení od stávajícího podchodu pod železniční tratí k novému podchodu pro pěší pod silnicí I/62. Součástí stavby je také nový autobusový záliv na silnici I/62 ve směru do Neštěmic. V rámci stavby dojde dále k úpravě dešťové kanalizace, k vybudování nového veřejného osvětlení komunikací a chodníků a trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu,“ doplnila.

Strážníci se nezastavili. Hasili auto a pomáhali mladíkovi, který si podřezal žíly.
Strážníci v akci. Hasili auto a pomáhali mladíkovi, který si podřezal žíly

Výhod nové okružní křižovatky je podle ŘSD hned několik. Za prvé dojde zajištění propojení všech dopravních směrů a za druhé dojde k eliminaci nebezpečných manévrů při otáčení vozidel. Profitovat z celkového usměrnění dopravy mají i chodci a cyklisté. „Kurháč“ by měl i umravnit řidiče, kteří si silnici pletou se závodním okruhem.  „Křižovatka napomůže snížení rychlosti vozidel, která je dle provedeného kontrolního měření v místě významně překračována,“ uzavřela Zikešová ze ŘSD.

Proměna ubytovny v bytový dům je už téměř u konce.
V bývalé ubytovně v Čelakovského ulici bude od konce dubna opět možné bydlet