Výměna poruchového dožilého potrubí se dotkne úseku mezi čp 73 a parcelou číslo 574. Jde o řad z litiny z roku 1973, uložený v hloubce od 1,3 do 2,2 metru. Vodovod je silně zanesený a také zkorodovaný. „Jedná se o nezokruhovanou síť, tudíž dochází při poruše k vyřazení celého řadu. V současnosti evidujeme již 16 poruch,“ vysvětlil Jiří Hladík z SVS důvody, proč se společnost rozhodla k rekonstrukci vodovodu o celkové délce 492 metrů. Na něj je napojeno asi osmdesát obyvatel.

Práce začínají teď na konci července, podle smlouvy má být hotovo nejpozději 14. prosince letošního roku. Současně s vodovodem buduje obec Malečov splaškovou kanalizaci.