Severočeské vodovody a kanalizace totiž chystají pravidelné čištění kalové jímky a nádrže, které je nezbytné k dobrému chodu zařízení. Během něho se může objevit i zápach. Práce zde mají probíhat až do pátku.