U restaurátora je právě křížek se sochou sv. Václava ze Šibenice z Řehlovic a v krátké době tam poputuje i křížek z Moravan. Obec obdržela od ministerstva zemědělství dotaci na obnovu sochy sv. Václava.

Křížky zrestauruje Radomil Šulc z Dubé na Českolipsku, který dříve restauroval pomník Přemysla Oráče a další památky.