Rozsah poskytovaných služeb by měl být minimálně dvě hodiny týdně.

Zájemci mohou podat nabídku v zalepené obálce nejpozději do 17. srpna do 12.00 na adresu obecního úřadu. Nabídka má mimo jiné obsahovat profesní životopis, datum možného nástupu, rozpis ordinačních hodin a cenovou kalkulaci služby.

Vyhodnocení nabídek proběhne 17. srpna v 16.00.