V prostorách věže se v době vzniku požáru nacházela obsluha velínu zauhlování. Naštěstí se jednalo o další z havarijních cvičení, které probíhají v rámci Skupiny ČEZ v jednotlivých elektrárnách.

K zásahu vyjela jednotka hasičů Teplárny Trmice k likvidaci ohniska požáru. Na místě zjistila zakouření prostoru rozvodny a nalezla jednoho pracovníka, který se nadýchal zplodin hoření.

Toho hasiči evakuovali do bezpečného prostoru a byla mu poskytnuta předlékařská pomoc. Celá akce měla rychlý spád, od příjezdu na místo, vyhledání a záchranu zraněného pracovníka a uhašení simulovaného požáru uplynulo 30 minut. Po ukončení zásahu byl svolán havarijní štáb, kde došlo k vyhodnocení cvičení.

"Pravidelná havarijní cvičení jsou nedílnou součástí naší práce a slouží především k prevenci. Vyzkoušíme nejen naši vlastní připravenost, ale prověříme také spolupráci s ostatními zaměstnanci teplárny a samozřejmě také techniku," vysvětluje David Proft, velitel pobočné stanice požární ochrany Teplárny Trmice.

Velitele podnikových hasičů doplňuje vedoucí odboru řízení provozu Jan Barnat. “Smyslem tohoto cvičení bylo ověřit reakci a činnost směnového inženýra při vzniku mimořádné události, dále ověřit spolupráci pracovníků provozu s podnikovými hasiči i aktivaci havarijního štábu. Průběh cvičení byl bezproblémový, nastavené komunikační toky proběhly efektivně a v souladu s plánem havarijní připravenosti,“ hodnotí Jan Barnat.

Soňa Hollingerová