K zásahu okamžitě vyjela jednotka hasičů Teplárny Trmice k likvidaci ohniska požáru i zabránění ekologické havárie. Naštěstí se jednalo jen o další z havarijních cvičení, které probíhají v rámci Skupiny ČEZ v jednotlivých elektrárnách.

„Cvičení je nedílnou součástí naší práce a slouží především k prevenci. Umožňuje nám se na samotnou, zpravidla tvrdou, realitu dobře připravit. Vyzkoušíme nejen sebe, ale prověříme také spolupráci s ostatními zaměstnanci teplárny a samozřejmě také techniku," vysvětluje David Proft, velitel pobočné stanice požární ochrany teplárny Trmice.

Středeční mimořádnou událost zpozoroval pracovník dozorny na strojovně, který okamžitě informoval směnového inženýra. Ten situaci prověřil a následně postupoval v souladu s plánem havarijní připravenosti. Za použití megafonu došlo k evakuaci osob a do teplárny vyjel místní hasičský záchranný sbor ČEZ, který začal likvidovat požár. V rámci cvičení došlo také k úniku oleje do čističky odpadních vod. Zaměstnanci teplárny spolu s podnikovými hasiči zabránili úniku oleje do řeky Bíliny instalací norných stěn v záchytné jímce čističky odpadních vod. Následně došlo k likvidaci zachycených olejových látek.

„Jednalo se o poslední z letošních 23 havarijních cvičení, která probíhala v průběhu celého roku na klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ," říká Josef Tisoň, specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ. „Kromě požáru v Trmicích jsme se museli vypořádat například s nálezem podezřelého předmětu v elektrárně Prunéřov, nástražným výbušným systémem ve vodní elektrárně Kamýk, únikem kyseliny chlorovodíkové v elektrárně Tisová nebo požárem v kabelové šachtě ve vodní elektrárně Orlík," dodává Josef Tisoň.

Soňa Holingerová, ČEZ