S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj.

„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním center POCH deklaruje snahu, aby se co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Požadavek je na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Takový počet výkonů respektive tolik pacientů může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími. Další nepodkročitelnou podmínkou pro přiznání POCH centra je existence Komplexního onkologického centra, což je v případě Masarykovy nemocnice též splněno,“ vysvětlil Ivan Staněk, primář Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice.

Jiří Vejdělek (uprostřed) jako člen štafety na 4x 100 metrů na MČR veteránů v Rumburku. Foto: Facebook Jiřího Vejdělka.
Režisér slavných komedií bere vážné zranění s humorem

Podle MUDr. Daniela Doležala, pověřeného vedením Plicního oddělení Masarykovy nemocnice je POCH centrum primárně projekt zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stádii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období operaci předcházejícím, tak i pooperačním.

 „Předoperačně provádíme diagnostiku a určení stádia plicních nádorů, k čemuž máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádíme také předoperační stanovení únosnosti rizika operačního výkonu, ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování,“ popsal Doležal.

V pooperačním období centrum spolupracuje na řešení případných pooperačních komplikací, poskytuje 24hodinovou bronchologickou příslužbu.

"V neposlední řadě také indikujeme a podáváme pooperační, tzv. adjuvantní onkologickou léčbu. Pacienty po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolujeme v naší pneumoonkologické ambulanci. Na péči o tyto pacienty spolupracujeme i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice," dodal Doležal.

Senoiři z Ústecka a Teplicka si užili pobyt v Janských lázních.
FOTO: Senioři z Ústecka a Teplicka si z Janských lázní odvezli Masaryka