S platností od pátku 9. března od 14.00 hodin, jsou opět povoleny návštěvy na všech odděleních Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Povoleny jsou rovněž návštěvy na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), jednotce intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého oddělení Nemocnice Most.

Zákaz návštěv na uvedených odděleních nadále trvá v Nemocnici Děčín, Teplice a Chomutov. Zákaz návštěv Krajská zdravotní, a. s., vyhlásila v pátek 2. února.