Jak upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová, není dovoleno odebírat vodu z žádného vodního toku a vodních děl na nich umístěných. „Netýká se to jenom zalévání zahrad a trávníků, ale i napouštění bazénů a nádrží, zásobování domácností a pozemků v soukromém vlastnictví užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť jako kurtů a hřišť a mytí automobilů,“ upozornila Macová.

Ústecký radní Tomáš Kirbs, který má na starosti problematiku životního prostředí, uvedl, že toto rozhodnutí nepřišlo ze dne na den, ale je výsledkem dlouhodobé domluvy mezi magistrátem a Povodím Ohře. „Trvalo několik týdnů, kdy nás informovali o aktuálních průtocích a množství povrchových vod,“ oznámil.

Vedoucí oddělení podzemních vod a bilance Pavel Poledníček z Povodí Ohře vysvětlil, že vlivem sucha klesly průtoky tak významně, že začalo hrozit nebezpečí poklesu kyslíku ve vodách. „Tím dochází k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů i k ohrožení přirozených funkcí vodních toků,“ vysvětlil.

Zapravdu mu dali i ústečtí meteorologové. Podle nich sucho trvá už několik let. Letos v létě spadlo na mnoha místech kraje jen necelých 25 procent dlouhodobého normálu srážek. „Červencové měsíční úhrny srážek byly někdy i menší než 20 milimetrů,“ popsal meteorolog Martin Novák ze stanice na Kočkově. 

Teplotně byl přitom červenec normální až slabě nadnormální. „Kombinace teplot a srážek vedla po srážkově slabě nadnormálním až nadnormálním červnu k opětovnému poklesu průtoků,“ shrnul Novák s tím, že průtoky na povodích Ústeckého kraje se aktuálně pohybují pod dlouhodobými průměry pro srpen a sucho hlásí většina stanic v pozorovaných povodích.

Ústečané si většinou už začali zvykat a mnozí se situaci přizpůsobili před dvěma třemi lety. „Vrátila jsem se k osvědčenému způsobu šetření. Prostě chytám do zakrytého sudu dešťovou vodu a kropím konví,“ líčila Růžena Chaloupková.

Ostatně projekty spojené s šetřením vodou nyní mají velkou dotační podporu na evropské úrovni. „Největší projekt, který máme, počítá se stavbou kaskádovité retenční nádrže na termální vodu, kterou vytápíme v zoo. Chceme s ní zalévat, zatím jen bez užitku odtéká. V každém případě pokud zjistíme, že lidé zákaz nerespektují, budeme muset přistoupit ke kontrolám,“ řekl Kirbs s tím, že sankce za porušení zákazu jdou do tisíců korun.