Další příspěvek 150 tisíc korun je určen na zhotovení základových desek pod patnáct parkovacích automatů a více než 193 tisíc korun má pokrýt náklady související s výměnou dvou pojistkových odpínačů vysokého napětí na zimním stadionu.