Více než 200 starostů a odborných pracovníků městských a obecních úřadů si mohlo vyslechnout nejen odborné přednášky, ale osobně diskutovat a setkat se tváří v tvář s lidmi, kteří jsou jejich partnery při plánování a realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury.

Na konferenci zazněly přednášky z oblasti úpravy a zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod i zavádění moderních technologií v oboru. Přednášejícími byli manažeři a specialisté ze společností skupiny Severočeská voda. Konference se zúčastnili také zástupci institucí, které se vodárenstvím zabývají: ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství Radek Hospodka, předseda Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák a místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR Jiří Paul. Tito hosté nepronesli jen zdvořilostní zdravice, ale připravili pro posluchače zajímavé přednášky týkající se zdrojů vody, vodárenské legislativy a dalších aktuálních otázek.

Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku.
Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku

„Konference nebyla jen jakýmsi vrcholem letošních oslav třicátého výročí vzniku Severočeské vodárenské společnosti a Severočeských vodovodů a kanalizací,“ dodává předseda představenstev obou společností Tomáš Indra. „Šlo především o nabídku navázání užších kontaktů mezi zástupci obcí, aby se osobně poznali a aby jejich vzájemná komunikace byla efektivní.“

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 63 úpraven vody, 965 vodojemů, 9077 km vodovodů, 187 čistíren odpadních vod a 4045 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.