V něm se bude provozovat cloudové úložiště pro subjekty veřejné správy v Ústeckém kraji. Spolupracovat v rámci memoranda bude také Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Informační centrum Ústeckého kraje a Metropolnet.

Cílem memoranda je sdílet softwarové i hardwarové kapacity, spolupracovat s odborníky i studenty univerzity a podílet se na zlepšování kybernetické bezpečnosti.