V České republice jsou zatím dvě adiktologické ambulance, ta ústecká bude teprve třetí. Adiktologická ambulance poskytuje péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách. Současně se věnuje klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling a závislost na internetu.

Policie pátrá po Janu Hospodkovi z Teplic.
Pátrání Policie ČR: Výrobce drog z Teplic se vyhýbá trestu. Může být i v Ústí