Začátek procesí bude u mlýna Týniště č.p.27, odkud se vyrazí úderem 10 hodny. Procesí půjde ke kostelu za zpěvu barokních písní a na zastávkách oživené barokní fraškou o nápravě sv. Máří Magdalény ve spolupráci se spolkem Středohoří sobě. V prostoru domu z Loubí pak budou připraveny úkoly a hry pro děti.