Tedy jeho dosavadní pověřený ředitel a uznávaný ústecký historik. Do výběrového řízení se přihlásilo osm uchazečů, komise hlasováním vybrala v polovině února čtyři z nich.

Radní nakonec jednomyslně podpořili právě Houfka. V rozhovoru krátce představil svou koncepci muzea i plány.

Co jste jako první věc po svém jmenování udělal?
Abych pravdu řekl, zatím jsem se nezastavil, ihned z jednání rady jsem měl schůzku s firmou Český porcelán kvůli dalším Porcelánovým dnům, potom jsem musel řešit provozní záležitosti v Komerční bance a další. Je po půl třetí, do teď jsem nebyl ani na obědě…

S jakou koncepcí jste předstoupil před ústeckou městskou radu?
Je to poměrně rozsáhlý materiál. Ale jeho základním principem je, že by jako otevřená veřejná instituce mělo muzeum sloužit nejen obyvatelům města, ale i turistům, kteří sem přijíždí. Zároveň by mělo plnit úlohu instituce vzdělávací, odborné a populárně naučné. Seznámit se s koncepcí mohou zájemci na webových stránkách města a v brzké době ji zveřejním i na webu muzea.

Mohl byste vybrat namátkou některé konkrétní úkoly, které jste v koncepci vytyčil?
Z úkolů krátkodobých je to vybudování stálé expozice o Ústí nad Labem a pomoc při přípravě expozice Collegia Bohemica o historii německy mluvících obyvatel v českých zemích. Druhým takovým úkolem je zajištění vnitřního provozu muzea. Musíme získat další budovu vhodnou jako depozitáře, jelikož naše sbírky se nám začínají kupit a současné depozitáře na ně už nestačí. Z dlouhodobého hlediska chci navázat spolupráci s novými partnery. Dovedu si představit těsnější spojení s Univerzitou J. E. Purkyně, a to nejen po stránce historických a společenských věd, ale třeba i věd přírodních a dalších oborů.

Jak to vypadá s vyšetřováním nepořádku v účetnictví, který jste zjistili ke konci loňského roku?
Před několika dny u nás začali pracovníci kontrolního odboru magistrátu další hloubkovou kontrolu, aby nám vzhledem k našim omezeným personálním zdrojům pomohli popsat celý ten problém a najít řešení, adekvátní k této nepříjemné situaci. Na základě výsledků budeme asi také doplňovat trestní oznámení, které pak už je pouze věcí policie.

Připravujete nějaké personální či provozní změny?
Nemyslím si, že by byly nějaké zásadní personální změny aktuálně třeba. Ty, které byly nutné, jsem se souhlasem vedení města již provedl. Co se financí týká, muzeum je na letošek zabezpečeno. Budoucnost ukáže, co bude dál.