Jakékoli provázání s hazardem policie důrazně odmítla. Za ústecké policisty se postavil i odbor vnitřní kontroly ředitelství policie v Ústeckém kraji, u kterého skončilo podání Václava Pištory, původně adresované Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Tvrzení iniciativy

„Během práce na regulaci heren v Ústí nad Labem se k nám dostala řada výpovědí bývalých zaměstnanců heren," říká zakladatel iniciativy Václav Pištora.

Jejich výpovědi se prý v jednom bodě shodují jako podle kopíráku. Od vedení automatové firmy dostali na poradě befelem, aby k násilnostem v jednotlivých provozovnách či dokonce ozbrojeným přepadením nevolali policii, ale pouze vlastní firemní ochranku.

Ta pachatele na vlastní pěst pronásleduje po městě, a pokud jej nedostihne, hotovost zcizená při loupeži se v pokladně herny pouze účetně odepíše. V obou případech bez účasti policie.

„Dle mých informací je v našem městě měsíčně spácháno několik ozbrojených přepadení heren, které se nehlásí z důvodu, aby trestná činnost páchaná na půdě heren nevrhala na tento typ podnikání špatné světlo. To by ze strany politiků či veřejnosti mohlo vést k zesílení nelibosti vůči hernám samotným. Tomu chtějí svým počínáním zabránit," domnívá se Václav Pištora.

Nehlásí trestnou činnost na policii?

Policejní psycholog Josef Kovářík upozorňuje, že v lidském společenství od úrovně rodiny až přes různá společenství a firemní komunity, je snaha řešit problémy interně.

„Kritické informace nebo kritické situace představují živnou půdu pro spekulace. Proto drobné konflikty a potyčky mohou být řešeny i bez účasti policie. Kromě toho také řadu případů trestných činů občané nehlásí, protože si myslí, že pachatel nebude vypátrán nebo škoda byla zanedbatelná," uvedl Kovářík.

Policisté odhadují, že zhruba 20 % trestných činů občané a firmy nenahlašují. Jiná je situace, pokud dojde k loupežnému přepadení.

„Pokud policie vyjede kvůli tísňovému volání, od prvého okamžiku je činnost policie dokumentována, a vždy je dokončena a vyhodnocena," dodal policejní psycholog.

Pištora uvedl, že nehlášené přepadení nebo útoky prý nebyly páchány pouze s nožem nebo pistolí, ale také došlo k nastříkání obsluhy herny benzínem a vyhrožování zapálením.

Problém očima jedné z agentur

„Zajímavé je, že se Pištora zmiňuje o postříkání obsluhy benzinem, ale to nebyl žádný utajený útok zametený pod koberec. Obecně se o něm ví. Dokonce pro Deník jsem před několika lety o tomto případu hovořil jako o zcela brutálním excesu ze strany lupičů. Pokud například naše Severočeská bezpečnostní agentura vyjížděla na signál tísně do heren, reakce byla vždy okamžitá. U loupeže byla volána k součinnosti i policie. V jednom případě naše hlídka zadržela lupiče, který pořezal při útoku barmanku na obličeji," uvedl k problematice loupežných přepadení heren na Ústecku Miroslav Hejna, jeden z představitelů bezpečnostních agentur v této oblasti.

Hejna je ředitelem Severočeské bezpečností agentury (SBA).

Válka proti hernám

„Není to poprvé, kdy se zabýváme podnětem pana Pištory. Zhruba před třemi měsíci se odbor vnitřní kontroly oznámením ze strany pana Pištory zabýval. Žádné z jím uvedených informací o propojení či dohodě mezi policií a nejmenovanou společností se nepotvrdily," uvedla mluvčí Veronika Hyšplerová.

Ústecká policie kontaktovala zaměstnance a majitele heren, ale podle Hyšplerové nikdo z nich Pištorovy informace nepotvrdil.

„Budeme velice rádi za případné nové informace od pana Pištory a doufáme, že nám je v brzké době poskytne," dodala Hyšplerová k rozporuplným informacím z iniciativy Ústí BEZ hazardu.

Podle ústeckého senátora Jaroslava Doubravy je podezření vůči policistům ze strany iniciativy snahou o další zviditelnění společenské škodlivosti heren.

„Hysterická kampaň proti hernám proběhla v době komunálních voleb, ale v referendech proti hernám projevili jenom minimální zájem. Již tehdy jsem upozorňoval, že místo velkého křížového tažení proti hernám by stačilo v každé čtvrti vymezit jedno místo, či jednu ulici, kde by mohly být herny provozovány. Došlo by k omezení počtu heren, soustředěním jednom do několika málo bodů ve městě, což by bylo dostačující opatření. Že by v těch místech byly na ulici také bezpečnostní kamery městské policie, by také pomohlo. Úplná likvidace heren by vedla jenom ke zřizování ilegálních heren a tím i k posilování kriminálního podsvětí," dodal Doubrava.

Násilná kriminalita v hernách je malá. Podle policejních statistik se v nich letos odehrály dvě loupeže. V roce 2014 jenom jedna. Problémy s násilím v hernách nemá ani ústecká městská policie, uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.