Další malý stromek bude v atriu. Poslední, desetimetrový smrček, dar Marie Klausové ze Stebna, bude stát na Mírovém náměstí. „Tentokrát jsme si řekli, že nechceme zbytečně vysoké stromky, tato výška je ideální kvůli bezpečnosti a také lépe vypadá s výzdobou,“ dodala náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Tak zářil strom na Lidickém náměstí loni: