„Součinnost podnikových, státních a dobrovolných hasičů si chceme ověřit na simulovaném úniku chloru přímo v našich provozech," řekl o cíli akce velitel podnikových hasičů Spolku Jiří Bence.

Od sedmé hodiny večerní se tak v chemičce setká pět hasičských jednotek o celkovém počtu tří desítek mužů, které v rámci prověření součinnosti doplní i pracovníci „havárií" postiženého provozu.

„Přestože budou krajským městem znít sirény, obyvatelé Ústí nad Labem se nemusí obávat, že by jim ze strany chemičky hrozilo nebezpečí. Rovněž nehrozí, že by plánovaná akce jakkoli ohrozila dopravu ve městě. Určitá omezení proběhnou pouze uvnitř areálu podniku," uvedla k tomu mluvčí Spolku, Marie Logrová.