Tradiční Setkání u pomníku Přemysla Oráče se každoročně symbolicky koná při příležitosti svátku Přemysla (16. května). Akci zahájil hejtman Jan Schiller. Za Ústecký kraj se jí zúčastnili také předsedové krajských výborů – Zdeněk Plecitý (Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK) a Vlastimil Skála (Výbor pro kulturu a památkovou péči ZÚK). Dále byli přítomni zástupci obce Řehlovice, zástupci Krajské agrární komory Ústeckého kraje a zástupci Spolku podřipských oráčů.

Akce s sebou přinesla celodenní program pro děti i pro dospělé. Návštěvníkům zahrál Řehlovický sbor, kapela 4Tety a Petr Lüftner s kapelou. Vystoupily také děti ze Základní školy Řehlovice a Základní umělecké školy Chabařovice. Děti pobavilo Divadlo Na Klice s pohádkou, malování na obličej či skákací hrad.

V roce 2016 byl zprovozněn úsek Lounky-Nučnice na Litoměřicku.
Poslední kilometr! Ústecký kraj dokončí Labskou cyklostezku

Návštěvníky čekala také ukázka tradičních řemesel jako ruční mletí na kamenném žernovu, caletnictví nebo výroba mýdel. Chybět nemohla historická ani moderní zemědělská technika, degustace vín či prodej regionálních výrobků.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.