V pětičlenné obecní radě pak usednou Karel Turek (ODS), Jaromír Dvořák (ČSSD) a Marie Dvořanová (ČSSD).

Mimo jiné zastupitelé také odhlasovali nový jednací řád.