Zastupitelstvo Velkého Března schválilo koupi fotbalových hřišť s kabinami od TJ JISKRA Velké Březno. Sportoviště dlouhodobě využívá FK Velké Březno. Kupní cenu obec dohodla na částku 1,4 milionu korun s tím, že si splátky může rozložit až na 10 let. To se ovšem některým místním nelíbí, protože hřiště si postavili v akci Z vlastníma rukama.

Bývalý funkcionář

Zdejší starosta Michal Kulhánek k tomu podotkl, že obec mohla pracovat pouze s informací, že hřiště je v majetku TJ Jiskra a chce ho prodat. „Než bychom nechali případného nového vlastníka hřiště zlikvidovat, rozhodli jsme se ho odkoupit. Poslední roky nám tam skvěle funguje práce s mládeží, máme tam přes padesát dětí. Nechtěli jsme, aby to zaniklo," vysvětlil starosta.

Pamětníky ovšem velice mrzí, že se situace vyvinula takto. Sportovní areál je totiž dílem dobrovolníků. Ti na něm od roku 1946 odpracovali tisíce hodin. I po revoluci. „Hřiště bylo vždy převáděno do majetku bezplatně, ať už od MNV na ČSTV v roce 1985, nebo do majetku TJ Jiskra v roce 1990," poznamenal k tomu Otto Bella, bývalý funkcionář TJ Jiskra. „Navíc 24. listopadu 1994 valná hromada jednoty rozhodla o převedení fotbalového areálu na fotbalový klub."

Podle Belly původně existovala jen TJ Jiskra, jejíž dominantní složkou býval fotbalový klub a dalších 7 sportovních oddílů.Tenisté v roce 1995 založili firmu Tenis. Jenže v roce 1997 opět požádali o přijmutí do svazku TJ a na základě jejich žádosti tehdejší předseda TJ svolal mimořádnou nevolební valnou hromadu jednoty.

Po schválení přijetí tenistů do TJ se prý v místnosti, kde se valná hromada konala, objevilo třicet lidí, které nikdo neznal. Ti ještě ten samý den prosadili hlasováním volbu nového výkonného výboru a tenisté se ještě ten den tímto údajně velrybářským způsobem dostali do vedení.

„To znamenalo konec TJ. Všechny oddíly postupně ukončily činnost, protože najednou ztratily oporu vedení, které o ně nemělo zájem," pokračoval Bella.

Jak se očistit?

Fotbalisté nakonec z jednoty odešli, ale nikdo jim hřiště nepřevedl do majetku, ačkoliv původně to tak dle rozhodnutí jednoty z roku 1994 mělo být. „Starému vedení jednoty jsou vyčítána jakási imaginární pochybení, na jejichž základě bylo hřiště prodáno. Snažíme se to marně vyvrátit a očistit svá jména, ale nikdo nás nechce poslouchat, ani orgány obce a samosprávy," dodal Bella s tím, že na všechna svá tvrzení má dokumentaci.

Předsedou tenisového oddílu TJ Jiskra je, alespoň podle klubového webu soudce Josef Růžička. „Já už nemám sil to komentovat. Oni prošustrovali majetek, přivedli ubytovnu na buben, já to dál nebudu komentovat," sdělil Deníku Růžička.

Kolem hřiště, jehož koupi schválila obec před zhruba dvěma lety, se dodnes vedou v Březně debaty, dokonce po obci kolovaly letáky. Jeden, podepsaný údajně sdružením SNK pro rozvoj Velkého Března a Valtířova, s politickým podtextem.

„S ohledem na nejasnosti okolo majetku fotbalového klubu požadovala opozice v zastupitelstvu uspořádání referenda o koupi areálu," tvrdil leták.

Jiný leták hovoří rovnou o kriminální činnosti. „Budeme tunelováni částkou 1,4 milionu korun, to je přes 600 korun na osobu včetně dětí k nám blíže neznámému prospěchu, tuto částku budeme platit všichni," dodal autor druhého letáku.