Nerušit, vládneme! Takto hovoří městská opozice po několika opatřeních, jež se podařilo nové koalici ve vedení města Ústí prosadit. Kromě jiných jí velmi vadí, že oběma výborům zastupitelstva nebude předsedat nikdo z opozice, jak tomu bylo v Ústí nad Labem roky zvykem. Koalice též odmítla rozšířit počet členů výborů tak, aby v nich každá politická strana nebo hnutí, které v místním zastupitelstvu zasedají, měly svého zástupce. Je to poprvé od roku 1989, kdy například kontrolní výbor nevede zástupce opoziční strany.

Zastupitelé také změnili jednací řád. Nově bude diskuze nad jednotlivými projednávanými body omezena jak zastupitelům, tak řadovým Ústečanům, a to na dvakrát tři minuty. Potom musí žádat o slovo řídícího, většinou primátora. Kdo jiný by měl diskutovat o chodu města než zastupitelé a jeho obyvatelé, argumentuje opozice a jedním dechem dodává, že nové vedení města diskuzi zřejmě nechce a nepotřebuje, případně z ní má strach. Protinávrhy opozičních zastupitelů neprošly.

Budova magistrátu v Ústí nad Labem.
V Ústí asi není co kontrolovat. Kontrolní výbor totiž nic nedělá

Koalice předsednictví výborů nabídla Jiřímu Madarovi (UFO), Lukáši Blažejovi (PRO! Ústí) a Martinu Balejovi (ODS). „Bylo tradicí, že opozice měla předsedy kontrolního a finančního výboru, ale všichni oslovení odmítli. Byli jsme tak nuceni vybrat jiné zástupce. Podmínka vedení výborů je, že předseda musí být zastupitel. Máme menší počet členů výborů, pouze pět v každém výboru. Za celé volební období je možno takto ušetřit finanční prostředky za odměny ve výši až jednoho milionu korun,“ poznamenal ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) během projednávání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva.

Co se činnosti výborů týká, především kontrolní výbor má co dohánět. V minulém volebním období se měsíce nesešel, jelikož část jeho členů z různých důvodů nedocházela na jeho zasedání. Přitom má na starosti, laicky řečeno, kontrolu plnění úkolů, kterými zastupitelé pověřují městskou radu a práci primátora i jeho náměstků. Naproti tomu finanční výbor prověřuje městské finance a nakládání s nimi. Ten vedl roky komunista Pavel Vodseďálek a proti jeho práci nikdo doposud neměl výhrady.

Důležitost diskuze

Neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí), která je zároveň městskou zastupitelkou, poté navrhla, aby byl počet členů výborů navýšen na sedm a ve výborech tak byly zastoupeny všechny zastupitelské kluby. „V Neštěmicích to tak máme, neumím si představit, že bych někomu bránila v přístupu k informacím,“ poznamenala.

Omezení délky a počtu diskuzních příspěvků jí přijde dost nedemokratické. „Uškodí nám to i v rozhodování, protože některá probíraná témata jsou složitá. Široká diskuze může vést k prospěšným úpravám našeho rozhodování. Diskuze je základ demokracie, za to jsme placeni, je to naše právo se k věci opakovaně vyjádřit. Vždyť řídící může odebrat slovo. Tohle je hodně špatně,“ komentovala.

Ilustrační foto
Ústecký kontrolní výbor nepracuje kvůli absencím. Peníze ale jeho členové berou

Všichni tři oslovení zastupitelé předsednictví odmítli právě proto, že nechtějí být součástí výboru, ve kterém nejsou zastoupeny všechny zastupitelské kluby. Podle zastupitele Jiřího Madara (UFO) nebyli před zasedáním k dispozici ani písemné materiály. „Primátor nám hned přednesl své návrhy na předsedy obou výborů. Vedení města si navrhlo své vlastní členy a budou tak kontrolovat sami sebe. O překvapení opět nebyla nouze! Byli jsme svědky neskutečné arogance, ješitnosti a politické nekultury,“ dodal Madar.

Podle radního Pavla Tošovského (nez.) nejde koalici o omezení diskuze, ale spíš o zamezení zbytečně dlouhým neplodným debatám. „Je to po zkušenostech z minulého volebního období, kdy debata trvala hodiny a ani v devět večer jsme nestihli probrat všechno a museli jsme pokračovat v zasedání jiný den. Za dvakrát tři minuty snad každý dokáže říci svůj názor. Koneckonců, primátor několikrát udělil slovo i mimo protokol,“ poznamenal s tím, že jednací řád upravili podle návrhu ministerstva vnitra.

Finanční a kontrolní výbor

Kontrolní výbor
Předseda: Josef Holub
Tajemník: Ivana Černá
Členové: Jarmila Veselá, Jan Chmelík, Eliška Pinkasová, Marie Jakubcová

Finanční výbor
Předseda: Petr Krause
Tajemník: Simona Stříbrná
Členové: Lucie Gerychová, Soňa Vlaháčová, Pavel Dufek, Jaroslav Novák