Rada města Ústí nad Labem na svém posledním jednání schválila námitky proti návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území. Týkají se průchodu trati Střekovem a Předlicemi, vlivu nákladní dopravy i neřešení Ústím požadované tunelové varianty. „V hodnoceném úseku zpracovatel nepočítal s kombinovanou nákladní a osobní dopravou, ale pouze s osobní. Tím velmi zkreslil výsledek hodnocení vlivu na životní prostředí. Zhotovitel také neuvedl rozdíly hodnocení vlivu ve variantě s tunelovým řešením vedení trati přes město Ústí nad Labem a variantě nadzemní,“ sdělilo vedení města na svém webu.

K Zásadám územního rozvoje musí stavební úřady i stavebníci přihlížet, jsou nadřazeny územním plánům jednotlivých měst a obcí. Za Ústí přišlo k projednávané aktualizaci 10 námitek. „Celkem se jich sešlo zhruba 600,“ dodala ČTK mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.

Trasa vysokorychlostní železnice z Prahy na sever je problematická na více místech. S jejím vedením mají problém například některé obce na Litoměřicku nebo Chlumec v okrese Ústí nad Labem.