Velikonoce. Nejdůležitější křesťanské svátky během liturgického roku. Letos se ústečtí věřící budou muset obejít bez společných setkání v kostele. Kněží jim místo toho nabídnou bohoslužby formou živého přenosu na internetu. Odslouží mše svaté v kapli na faře i kostela se šikmou věží.

Jak vysvětlil ústecký kaplan Václav Novák, nic jiného jim nezbývá, pokud chtějí dodržet protiepidemická opatření spojená s pandemií nového typu koronaviru. „Stále platí nařízení vlády a instrukce otce biskupa, a proto nemůžeme slavit nejdůležitější a nejkrásnější obřady celého liturgického roku veřejně. Chceme tedy nabídnout alespoň možnost připojit se ke slavení obřadů prostřednictvím živého přenosu. Věříme, že i tímto způsobem obdržíme hojnost Božího požehnání,“ uvedl.

Podle ústeckého arciděkana Miroslava Šimáčka jsou letošní Velikonoce určitou výzvu a upozornění vyšší moci, jak se věci mají. „Nikdy ve svém životě jsem nic podobného nezažil. Snažím se tu situaci nějak číst. Hodně mi pomáhá výrok druhého vatikánského koncilu, že je důležité číst znamení času. Tak si říkám, co nám tím Bůh chce říct,“ zamyslel se.

Také se domnívá, že tahle zkušenost by mohla lidi změnit, aby si uvědomili, že místo peněz by měl stát na prvním místě člověk. „Jako věřící člověk si myslím, že se to stane, až lidi pochopí, že Bůh je Otcem všech. Měli bychom se k němu obracet, abychom žili moudře a neztratili úctu k člověku jako božímu stvoření,“ komentoval Šimáček.

Přenosy bohoslužeb je možné zhlédnout na webových stránkách ústeckého arciděkanství. Budou mít omezenou kvalitu, která vychází z technických možností. Fara totiž nedisponuje vybavením na taková živá vysílání, a tak vše budou přenášet mobilním telefonem. Ne vše ale lze provádět po internetu, a tak ústečtí kněží nabídnou v neděli 12. dubna o křesťanské slavnosti Zmrtvýchvstání Páně po mši individuální přijetí takzvaných svátostí eucharistie (podání hostie) a smíření (zpověď a pokání) mezi 10. a 12. hodinou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, tedy toho se šikmou věží. Jakým způsobem, to vysvětlí u vchodu služba.

Ochuzené budou Velikonoce i jinak. S vyhlášením nouzového stavu se nesmí scházet ani Ústecký chrámový sbor, který zpívá během bohoslužeb v kostelech po celém Ústí. „Jsme sice amatéři, kteří to dělají pro radost. Ale chybí nám to úplně stejně jako profesionálům,“ posteskl si jeden ze zpěváků Martin Vodňanský.

Velikonoční mše
Zelený čtvrtek, 9. dubna, 18 hodin, večerní mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek, 10. dubna, v 15 hodin, pobožnost křížové cesty, 17 hodin, Památka umučení Páně
Bílá sobota, 11. dubna, 20 hodin, Velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 12. dubna, 9 hodin, mše svatá
Pondělí v oktávu velikonočním, 13. dubna, 9 hodin, mše svatá