„Nosné téma pro nás budou nadále představovat tradice a zvyky českých Němců, velikonoční a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, fotografií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, představíme v on-line podobě výstavu Proutí, která je nainstalována v Domě z Loubí. Dále zde budou prezentovány významné dny, především během pašijového týdne – počínaje Květnou nedělí,“ uvedla ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Ivana Mikulecká.

Stránky zubrnického muzea najdete na www.nmvp.cz/zubrnice

V kostele sv. Máří Magdaleny je již připravena výstava Jiří Kubový - Ztracené obrazy, která reaguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu a církevní témata obecně. „Návštěvníkům bychom ji rádi zprostředkovali minimálně formou fotografií a rozhovoru s autorem. Veřejnosti bude otevřena případně od 12. dubna do 15. července. Při procházce napříč Zubrnicemi chceme návštěvníkům, prostřednictvím jednotlivých zastavení na stezce, představit velikonoční zvyky a tradice,“ dodala ředitelka Mikulecká.