Rozsáhlý obecní majetek je alfou a omegou komunální politiky ve Velkém Březně. Údržba majetku tak byla, je a bude pro obecní vedení jedním z nejdůležitějších úkolů ve volebním období.

Na tom se lídři kandidátek v podstatě shodují. Každý na to má ale poněkud odlišný pohled: jedni preferují investice do vodních zdrojů a bydlení. Druzí do školství. Další zase kladou důraz na detaily, které vylepší vzhled obce a zvýší efektivitu úředníků.

Jak vysvětlil zdejší starosta Michal Kulhánek (ODS), ač shání na velké investice do obnovy infrastruktury dotace, bude to běh na dlouhou trať. „Majetek obsahuje desítky budov a kilometrů vodovodu nebo kanalizace či rozsáhlý bytový fond o 160 jednotkách,“ řekl.

Ačkoliv dostat do perfektního stavu vodovod či kanalizaci přijde na poměrně velké peníze, zásadně odmítá vložit je do společného majetku Severočeské vodárenské společnosti, jako to provedly v minulosti desítky měst a obcí na severu Čech.

„Obec to dokáže stejně dobře, ne-li lépe. Především si ale přejeme, abychom udrželi ve Velkém Březně kontrolu nad cenami vodného a stočného,“ řekl starosta Kulhánek.

Problémy stárnoucí infrastruktury považuje za důležité i lídr kandidátky sociálních demokratů Vítězslav Štefl. „Musíme se ale věnovat i dalším problémům, například bezpečnosti na silnici a ve škole,“ řekl.

Štefl hovořil o dostavbě nové školní jídelny, solárních kolektorech na střeše školy nebo zvýšení podílu financí na údržbu bytů. Stejně tak připomněl nutnost udržovat veřejné osvětlení.

„Osobně za dost palčivý problém považuji silniční dopravu v obci. Řidiči nám tu zkrátka jezdí příliš rychle, a to na bezpečnosti příliš nepřidá. Měli bychom na silnici dát retardéry, zpomalovací pruhy a tak dále,“ poznamenal sociální demokrat.

Na detaily týkající se estetiky se chce zaměřit jednička SNK 2018 Jan Fiala. „Jsme si vědomi potřebnosti a důležitosti velkých projektů a investic. Na druhou stranu jsou detaily, jež obec zkrášlují. Zeleň, chodníky, vzhled domů. Zároveň nechceme zvyšovat režii obce. Raději bychom hledali úspory a vydali se například cestou zvyšování odbornosti úředníků spíš než zvyšování jejich počtu,“ navrhl.

Aktuálně radnice vyřešila nástup lékaře pro dospělé, který nastoupí v lednu. Stále však hledá doktora pro děti a mládež.