Na zalévání by obyvatelé měli využívat přednostně dešťovou vodu a napouštění bazénů je nutné nahlásit dopředu telefonicky na radnici.  

(tp)