Přednáška a následná beseda s německým velvyslancem Christophem Israngem se uskuteční od 12:00 hodin v budově Filozofické fakulty UJEP v posluchárně A 219 (Pasteurova 13, Ústí nad Labem, budova A, druhé patro).

Seminář s názvem „Německo v Evropě: Migrace a jiné výzvy“ proběhne zejména pro studenty ústecké filozofické fakulty, volně je však přístupná i veřejnosti.

„Evropská unie je jedinečným projektem, který úspěšně posiluje mír, demokracii a blahobyt v Evropě. A tak by tomu mělo být i v budoucnu. Proto se chceme společně se všemi našimi sousedy a partnery věnovat výzvám, které před námi stojí. Uprchlická krize vytvořila příkopy, které musíme – a můžeme – překonat,“ zdůrazňuje velvyslanec Christoph Israng.

Německý velvyslanec, který nastoupil do úřadu v létě loňského roku, navštíví u příležitosti přednášky ústeckou univerzitu poprvé.

Christopha Isranga doprovodí zaměstnankyně velvyslanectví Lenka Novotná, která je úspěšnou absolventkou dvojitého diplomu právě na Filozofické fakultě UJEP.