Kostel sv. Mikuláše ve Všebořicích desítky let nesloužil svému účelu. Ústecké katolické arciděkanství ho nakonec minulý rok darovalo pravoslavné farnosti v Ústí nad Labem. Už se totiž nevešli do kaple v bývalém dominikánském klášteře v centru města.

Věřící jsou cizinci, kteří si Ústecko vybrali za svůj nový domov. Nově nabytý kostel ve volném čase opravují a spolu se svým knězem uspořádali veřejnou sbírku na celkovou rekonstrukci, do které sami přispívají.

Duchovní správce farnosti otec Pavel Hempel vysvětlil, že k bohoslužbě se tu běžně schází osm desítek věřících. „O svátcích dokonce i tři stovky. Přišli ze zemí bývalého Sovětského svazu, dnes tu žijí a pracují. Společný boj za záchranu kostela je pro ně takový hodně silný integrační prvek, cítí se bezpečnější. Jsme katolické církvi za tento dar opravdu vděční,“ vysvětlil pravoslavný pop.

Ve volném čase už opravili a nahodili zeď kolem chrámu, vyklidili jeho interiér, vymalovali, zbavili zahradu plevele, náletových dřevin i odpadu a další. Na kompletní rekonstrukci potřebují shromáždit sedm milionů korun.

Ústecký arciděkan Miroslav Šimáček vylíčil, že po svém příchodu do Ústí nad Labem dostal do správy jedenáct farností s patnácti kostely a další budovy. Fary, stodoly, pozemky. „Museli jsme zvážit, jak s takovým majetkem naložit, aby nechátral. Se všebořickým kostelem jsem navíc od svých předchůdců zdědil nájemní smlouvu do roku 2025 s firmou, která ho využívala jako sklad lešení. Nedávno od ní odstoupila,“ prozradil.

Kostel sv. Mikuláše přitom patří mezi státem uznané kulturní památky. Postavili jej roku 1698 v tehdy ještě samostatné vsi Všebořice. Slohem se řadí k ranému baroku. Dnes ho najdete v blízkosti ulic Pod vodojemem a Lipová. Okolo kostela se rozkládá hřbitov s márnicí a zdí se vstupní bránou z roku 1702.

Chátrat začal po roce 1945. V devadesátých letech postupující devastaci pomohla zastavit soukromá firma, která financovala některé opravy, poté ho využívala jako sklady. „Opravy tehdy byly šité horkou jehlou. Například střecha trochu ujíždí. Není to příliš kvalitní práce,“ povzdychl si arciděkan.

Nakonec se arciděkanství rozhodlo po dohodě s litoměřickým biskupstvím použít stejný model jako v případě zdevastovaného kostela se shodným jménem, sv. Mikuláše v Petrovicích. Tam ho obec převzala a sehnala dotace na opravy. Dnes slouží k obřadům i jako kulturní centrum.

Na opravy přispěl zhruba 400 tisíci korun Ústecký kraj, město Ústí nad Labem 120 tisíci korun. Centrální městský obvod prý snahu o záchranu této památky oceňuje. „Existují různé granty a dotace na obnovu kulturních památek. Když se na mne obrátí, ráda jim poradím, jak na to,“ řekla zdejší starostka Hana Štrymplová.

Sbírka na opravy Kostela sv. Mikuláše
Na rekonstrukci všebořického kostela je zapotřebí 7 milionů korun. Číslo účtu: 5162228369/0800