Řeckokatolický kněz ústecké farnosti Pawel Szymański se svými farníky již o situaci na Ukrajině hovořil a velmi s nimi soucítí. „Modlí se za své rodiny, které na Ukrajině zůstaly. Všichni doufají, že se nikomu z nich nic nestane. Je to jistá důvěra v Boha, ale pro některé z nich je to velmi těžké,“ líčil.

Ukrajinci obvykle velmi šetří a z peněz, které vydělají, ještě podporují své blízké doma. I nyní posílají své peníze na podporu boje proti agresorům. Farnost zve všechny na nedělní bohoslužbu, která začíná v jedenáct hodin dopoledne v kostele svatého Vojtěcha mezi OC Forum a budovou České národní banky.

„Budeme se společně modlit za mír ve světě a za Ukrajinu. Prosím, přijďte, aby naše modlitby byly hlasitější. Řekněte to prosím všem, kterým skutečně leží na srdcí mír, vlast a lidský život, obzvlášť život všech lidí, žijících na Ukrajině,“ pokračoval.

Ilustrační foto
Ukrajinské lékaře z Ústecka prozatím do války nepovolali

Pravoslavní Ukrajinci a především Rusové se v Ústí nad Labem scházejí v chrámu svatého Mikuláše ve Všebořicích. Od řeckokatolických věřících se liší tím, že ač dodržují téměř totožnou věrouku, nikdy nepřijali za hlavu své církve papeže a některá latinská dogmata. Pravoslaví je občas považováno za více ruské, ačkoliv je obecným tradičním náboženstvím například i v Rumunsku, Bulharsku či Řecku. Ruská pravoslavná církev je totiž největší a má nejvíce věřících.

Pravoslavný arciděkan ústeckého okružního arciděkanátu Pavel Hempel sdělil, že jeho ovečky považují každou válku za špatnou. Ať už to jsou Ukrajinci, nebo Rusové. „Na válečné události hledí se zděšením. Žijí tam jejich příbuzní, přirozeně mají strach, co s nimi bude. Prosby o pokoj a mír pro Ukrajinu vkládáme do každé bohoslužby už několik let,“ vysvětlil s tím, že ke společné bohoslužbě se sejdou během dopoledne v sobotu a neděli.