Navštíví-li výstavu studenti středních škol v rámci výuky dějepisu či společenských věd, autor nabízí průvodní slovo, fundovaný výklad biblické židovsko-křesťanské historie, kterou ve svém díle obrazově ztvárňuje.

Téma nabývá na aktuálnosti v souvislosti s židovskými svátky (Roš Ha-šana, Jom Kipur a Sukot), ale též se současnou situací v Izraeli a u příležitosti významného výročí Jana Husa, připadajícího na příští rok.